Perinneyhdistys

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on:

  • Salpalinjan kansainvälisen ja kansallisen tunnettavuuden edistäminen
  • valtakunnallisen toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen
  • Salpalinjan perinteiden vaaliminen

Salpalinjan perinneyhdistyksen toiminnan tavoitteena on tukea toiminnallaan Salpalinjan valtakunnallista kehittämistä ja ylläpitämistä muistomerkkinä.

Yhdistys kehittää Salpalinjaan liittyvien eri osapuolten yhteistoimintaa ja edistää linnoitushistoriallisten ja matkailullisten toimijoiden verkostoitumista.

Yhdistyksen tarkoituksena on Salpaveteraanien perinteen ja historiallisten muistojen vaaliminen sekä yhteistyö maanpuolusjärjestöjen kanssa.

Tavoitteitaan yhdistys pyrkii toteuttamaan:

  • Harjoittamalla tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa, jonka avulla lisätään Salpalinjan kansallista ja kansainvälistä¤ tunnettavuutta.
  • Keräämällä perinneaineistoa, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä järjestämällä juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, näyttely-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.
  • Yhdistys on julkaissut valtakunnallisen Salpalinjan matkailuoppaan.
  • Perinneyhdistys järjestää vuosittain Salpalinjan perinnepäivät, jossa linnoittajat voivat tavata toisiaan ja tutustua 70 vuoden takaisiin rakennustyömaihinsa sekä puolustuslinjan nykytilaan. Vuodesta 2009 alkaen perinnepäivät ovat tarkoitettu myös kaikille Salpalinjasta ja yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille.
  • Kehittämällä osapuolten yhteistoimintaa yhteyksillä valtiollisiin, maakunnallisiin ja kunnallisiin viranomaisiin sekä kansalaisjärjestöihin historiallisten ja matkailullisten sekä muiden yhteishankkeiden ja verkostoitumisen edistämiseksi.

Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajana toimii eversti Teppo Lahti, varapuheenjohtajana Jari Heinonen ja sihteerinä Jukka Vainio.

Puheenjohtaja

Virpi Launonen
puh: 0505670195
email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sihteeri

Otto Aura
puh: 0443703986
email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Valtuuskunta

Hallituksen toimintaa tukee valtuuskunta. Valtuuskunnan jäseninä on valtakunnallisten veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen puheenjohtajia sekä julkishallinnon ja talouselämän edustajia.


Valtuuskunnan puheenjohtaja on toimitusjohtaja Arno Latvus.

Asiantuntijaverkosto

Perinneyhdistys on muodostanut asiantuntijaorganisaation, johon on koottu maakunnittain Salpalinjan rakennushistorian ja linnoitteita tuntevia. Verkoston tarkoituksena on tiedon välittämisen ja keruun lisäksi keruun lisäksi Salpalinjan tunnetuksi tekeminen.

Kummijoukko-osastot

Perineyhdistyksen toimintaa tukevina kummijoukko-osastoina toimivat Reserviupseerikoulu Haminassa ja Maasotakoulu Lappeenrannassa

Perinneyhdistyksen jäseneksi

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hyvät yhdistyksen tarjoituksen ja säännöt.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen ansiokkaasti toimineen henkilön yhdistyksen kunniajäneksi. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat syys- ka kevätkokoukset, jouhin kutsu lähetetään 30 vrk ennen kokousta. Näissä kokouksissa on varsinaisella henkilöjäsenellä yksi ääni  ja yhteisöjäsenellä kaksi ääntä. Kunnia- ja kannatusjäsenillä on puheoikeus.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu salparakentajista ja heidän omaisistaan, salpalinjasta kiinnostuneista henkilöistä, ssekä yhdistys- ja kuntajäsenistä.

Ensimmäiseksi  kunniajäseneksi on kutsuttu yhdistyksen aiempi puheenjohtaja Heikki Koskelo.

Salpalinjan perinneyhdistyksen jäseneksi anotaan kirjallisesti.  Anomus lähetetään joko sähköpostitse tai postitse Salpalinjan perinneyhdistykselle, osoite: Salpalinjan perinneyhdistys, Keskustie 6, 49700 Miehikkälä.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.

 Jäsen- ja liittymismaksut

Jäsenmaksun suuruus on yksilöjäseniltä 10 euroa/vuosi. Kuntajäseniltä liittymismaksu on 350 euroa ja vuotuinen jäsenmaksu on 150 - 400 euroa riippuen kunnan asukasluvusta. Muiden yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 75 euroa/vuosi.  Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

 Eroaminen ja jäsentietojen muutokset

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä.